• broken image

  Mgr. Kateřina Vašíčková

  psychoterapeutka

   

  Nabízím psychoterapeutickou podporu pro jednotlivce i páry.

   

  V současné době poskytuji terapeutické služby v Poděbradech.

   

  Během života se všichni setkáváme s různými problémy a každý z nás se někdy ocitá v situaci, kdy potřebuje pomoc, podporu či nezaujatý pohled na věc. Pokud máte pocit, že Vaše životní situace je neuspokojivá, vyčerpávající nebo z ní nemůžete najít východisko, pak je v pořádku mít někoho, s kým se o tuto zátěž můžete podělit a s kým můžete společně hledat řešení.

   

  Při poradenské a terapeutické práci s klienty považuji za nejdůležitější vytvářet bezpečný prostor, vztah postavený na vzájemné důvěře, úctě, laskavosti, porozumění a respektu. Důležitou zásadou je také naprostá diskrétnost.

   

  Rozhodnutí obrátit se v takovéto situaci na odborníka vyžaduje velkou odvahu, která je však současně rozhodnutím investovat sám do sebe, do svých vztahů, do kvality svého života. Může to být cesta k objevování nových možností, zdrojů a postojů. Cesta k větší životní spokojenosti a naplnění.

 • Psychoterapie & poradenství

  • Individuální terapie
  • Párová terapie
  • Rozvoj osobnosti
  • Krizová intervence 

  S čím Vám mohu pomoci

  • Pocity smutku, viny, studu, ztráty, osamělosti, vyčerpání, prázdnoty, vzteku, úzkosti 
  • Vztahové problémy, rozchody, ztráta partnera
  • Problémy v mateřství či rodičovství
  • Neadekvátní reakce na každodenní situace
  • Vyrovnávání se s životními přechody, krizovými situacemi a traumaty
  • Nadměrná kritičnost či sebekritičnost
  • Nízká sebeúcta a problémy s prosazováním vlastních potřeb a zájmů
  • Psychosomatické obtíže: poruchy spánku, trávení, chronické bolesti apod.
  • Pomoc při zpracování negativních zážitků
  • Problémy s přijímáním vlastního těla, poruchy příjmu potravy
  • Poradenství při zvládání stresu, vyhoření, neschopnosti odpočívat 
  • Poradenství pro blízké psychicky či fyzicky nemocných osob
  • Poradenství v oblasti seberealizace a hledání smyslu života
 •  

   

  „Když již nemůžeme změnit situaci, jsme vyzýváni změnit sami sebe.“ 

  V. Frankl

   

   

   

   

   

   

   

 • Ceník

  Individuální

  poradenství

  1.500 Kč

  55 minut

  Párové

  poradenství

  2.500 Kč

  90 minut

 • Podmínky

   

  Pracuji na přímou platbu, nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou. Poskytované služby jsou plně hrazeny klienty. To přináší výhodu krátké objednací lhůty a naprosté anonymity (neposkytuji záznamy zdravotním pojišťovnám).

   

  Ochota klienta ke spolupráci a důvěrnost informací je základní podmínkou terapie.

   

  Klient hradí konzultace hotově na místě nebo převodem na účet. Terapeutická hodina trvá 55 minut. Obvyklá frekvence setkávání je zpočátku 1x týdně. Jiná délka sezení či frekvence setkávání je možná na základě domluvy klienta a terapeuta. Dohodnuté sezení je možné zrušit nejpozději do 20:00 předchozího dne, telefonicky či sms zprávou. Při nedodržení těchto podmínek je klientovi účtován storno poplatek ve výši 100% ceny.

   

  Na konzultaci je třeba se objednat předem. Objednat se můžete ideálně formou sms nebo telefonicky. Vzhledem k charakteru práce nemohu být vždy k dispozici na telefonu. V takovém případě odpovím v nejbližším možném termínu.

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Moje cesta k psychoterapii

   

  Po absolvování magisterského studia Sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze jsem nejprve několik let pracovala v marketingových agenturách. Tato zkušenost mi pomohla nahlédnout specifika komerčního prostředí a témata, která s ním souvisí, jako např. syndrom vyhoření, stres, velká orientace na výkon apod. Moje vlastní zkušenost s těmito fenomény, neutuchající zájem o psychologii, lidské vztahy a příběhy, krize smyslu a chybějící naplnění mě vedly ke studiu psychoterapie a ke změně oboru.

   

  Několik let jsem pracovala v Neziskové organizaci JAHODA, která poskytuje sociální služby znevýhodněným dětem a dospívajícím žijícím na sídlišti Černý Most v Praze. Současně jsem pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice jako skupinový terapeut pro pacienty trpící schizofrenií.

   

  Od roku 2016 se věnuji psychoterapeutické práci s dospělými v soukromé praxi.

   

   

  Odborné vzdělání

   

  Jsem absolventkou komplexního Psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a Existenciální analýze (organizovaný Společností pro logoterapii a existenciální analýzu, www.slea.cz). Vzdělávací program odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii, je akreditován jak Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, tak i Českou asociací pro psychoterapii.

   

  Pro mou práci byl velmi obohacující dvouletý kurz věnovaný Psychoterapeutické práci s traumatem (SLEA), roční kurz Koučování (FF UK), kurz Párové terapie (SLEA), kurz Terapie dětí (SLEA) a mnoho dalších kurzů, seminářů, stáží a konferencí.

   

  Své profesionální zkušenosti a kompetence dále systematicky rozvíjím formou supervizí.

   

  Jsem členkou Společnosti pro Logoterapii a Existenciální analýzu. Ve své praxi se řídím Prohlášením etických zásad Evropské psychoterapeutické asociace.

   

 • Kontakt

  Mgr. Kateřina Vašíčková
  Studio Laaura - 1. patro
  Riegrovo nám. 33/6, 290 01 Poděbrady
  776 613 360

   

  Kontaktovat mě můžete ideálně formou sms nebo telefonicky.

  broken image